Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 291
z 30
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do produkcji pelletu ze słomy” w istniejącej hali na działce Nr 112 obręb Terebiń, Gmina WerbkowiceROŚ.6220.3.2023.BSW11-05-2023 12:5511-05-2023 12:55Urząd Gminy WerbkowicePrzedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe
9/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.pn. „Budowa zbiornika do magazynowania melasu o pojemności 8000,0 m3” w Oddziale Zamawiającego „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach.ROS.6220.4.2023.BSW11-05-2023 12:5511-05-2023 12:55Urząd Gminy WerbkowiceKrajowa Grupa Spożywcza S.A.
10/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 40/7 i 41/9 w obrębie Łysa Góra, Gmina WerbkowiceROS.6220.5.2023.BSW11-05-2023 12:5511-05-2023 12:55Urząd Gminy WerbkowicePCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.,
7/2023Opinia RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowoisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Horyszów-Hrubieszów od km 301+821 (301+821 istn. DK74) od km 320+530,82 (320+574 istn. DK74) o łącznej długości 18,71 km,ROŚ.6220.3.2022.BSW04-04-2023 15:0704-04-2023 15:07Urząd Gminy WerbkowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
5/2023Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 557/58 w obrębie TurkowiceROŚ.6220.1.2023.BSW04-04-2023 14:5504-04-2023 14:55Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
6/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.3.2022.BSW na realizację przedsięwzięcia polegającego pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Horyszów-Hrubieszów od km 301+821 (301+821 istn. DK74) od km 320+530,82 (320+574 istn. DK74) o łącznej długości 18,71 km,ROS.6220.3.2022.BSW04-04-2023 14:5404-04-2023 14:54Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
4/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE WERBKOWICE (SUW SAHRYŃ),ROŚ.6220.4.2022.BSW25-01-2023 09:0725-01-2023 09:07Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
3/2023Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 557/58 w obrębie Turkowice, gmina Werbkowice.ROS.6220.1.2023.BSW23-01-2023 13:4523-01-2023 13:45Urząd Gminy WerbkowicePCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.,
2/2023Opinia PPIS w Hrubieszowie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE WERBKOWICE (SUW SAHRYŃ),ROS.6220.4.2022.BSW23-01-2023 13:3723-01-2023 13:37Urząd Gminy WerbkowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
1/2023Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE WERBKOWICE (SUW SAHRYŃ),ROS.6220.4.2022.BSW23-01-2023 13:3323-01-2023 13:33Urząd Gminy WerbkowicePaństowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej,Państowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
z 30