Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 328
z 33
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.pn. „MODERNIZACJA MIESZADŁA PIONOWEGO CUKRZYCY III” polegającego na zakupie i montażu mieszadła cukrzycy III w oddziale Zamawiającego „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach.ROŚ.6220.4.2024.BSW11-03-2024 11:1711-03-2024 11:17Urząd Gminy WerbkowiceKrajowa Grupa Spożywcza S.A Oddział Cukrownia Werbkowice
9/2024Postanowienie o dopuszczeniu na prawach strony Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 305 w obrębie Turkowice, gmina Werbkowice.ROŚ.6220.9.2023.BSW01-03-2024 14:3401-03-2024 14:34Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
8/2024Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 305 w obrębie Turkowice, gmina Werbkowice.ROS.6220.9.2023.BSW01-03-2024 14:3001-03-2024 14:30Urząd Gminy WerbkowiceGrand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego
7/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Nr 111278L w miejscowości Podhorce.ROŚ.6220.3.2024.BSW23-02-2024 14:1523-02-2024 14:15Urząd Gminy WerbkowiceGmina Werbkowice
6/2024Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 305 w obrębie Turkowice, gmina WerbkowiceROŚ.6220.9.2023.BSW23-02-2024 14:0623-02-2024 14:06Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
5/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej 3420L Malice-Honiatycze w miejscowości Kotorów i Malice”ROŚ.6220.1.2024.BSW23-02-2024 13:5623-02-2024 13:56Urząd Gminy WerbkowicePowiat Hrubieszowski
38/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sahryń.ROŚ.6220.10.2023.BSW09-01-2024 13:2509-01-2024 13:25Urząd Gminy WerbkowiceGmina Werbkowice
37/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn/. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 305 w obrębie Turkowice, Gmina WerbkowiceROŚ.6220.9.2023.BSW09-01-2024 13:1909-01-2024 13:19Urząd Gminy WerbkowicePCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.,
35/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew sztuk 15 z dz. 1186 obręb Gozdów i krzewów o powierzchni 3919m2.ROŚ.6131.28.2023.BSW09-01-2024 13:1409-01-2024 13:14Urząd Gminy WerbkowiceKrajowa Grupa Spożywcza S.A Oddział Cukrownia Werbkowice
36/2023Decyzja o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew sztuk 15 z dz. 1186 obręb Gozdów i krzewów o powierzchni 3919m2.ROŚ.6131.28.2023.BSW09-01-2024 13:1409-01-2024 13:14Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
z 33